04 / 50 62 500

 
 
 

Pomoč in informacije

 

Za pomoč pri rezervaciji in za ostale informacije pokličite :

04/50 62 500

ponedeljek-petek: 08.30 -16.30

ali nam pišite na:

 pisanec@pisanec.si

 
 
 

Splošni pogoji in navodila za izlete in potovanja

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA IZLETE IN POTOVANJA
Splošni pogoji in navodila za udeležbo na izletu ali potovanju so sestavni del pogodbe, ki jo potnik sklene z organizatorjem izleta ali potovanja ob izpolnitvi in podpisu obrazca »Prijava na potovanje«. Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira potovalna agencija  POTOVANJA PISANEC d.o.o (v nad.: Potovanja Pisanec oz. Agencija)


PRIJAVA

Prijave sprejemamo v poslovalnici agencije Potovanja Pisanec d.o.o do razpisanega roka oz. zasedbe prostih mest. Potnik se prijavi tako, da osebno, po pošti, po e-pošti ali po telefaksu pošlje izpolnjen in podpisan formular »Prijava na potovanje«. Ob prijavi je potrebno predložiti vse potrebne dokumente in podatke. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Ob prijavi potnik vplača prijavnino in akontacijo v višini, ki je razpisana pri posameznem potovanju, če ni drugače določeno je to 30% osnovne cene potovanja. Z izpolnjeno prijavnico potnik dokončno potrjuje rezervacijo in sprejema določila navedena v Splošnih pogojih poslovanja Potovanja Pisanec. Prijava potnika je zavezujoča in potnik od nje lahko odstopi le v skladu z določili teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na  potnikovo odpoved potovanja. Potnikom na naših potovanjih določimo številko sedeža, glede na vrstni red prijave, pridržujemo pa si končno pravico razvrstitve potnikov glede na spremembe pri prijavah.

Prijavnina za posamezno potovanje znaša 15 Eur oz. se lahko znesek le-tega posebej določi za zaključene skupine in se ga plača dodatno na aranžma. V primeru odpovedi potovanja s strani potnika, se ta strošek ne povrne. V primeru, da agencija odpove potovanje iz utemeljenega razloga, se znesek prijavnine vrne potniku.


STORITVE VKLJUČENE V CENI ARANŽMAJA

Cene za vsa potovanja in izlete so v evrih, razen če ni v programih drugače določeno. Osnovna cena potovanja zajema storitve, ki so navedene v programu pod rubriko »Cena vključuje«. Potovanja  Pisanec   si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega, ter v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katere je potovanje izračunano (900 člen OZ). Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10% ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Potovanja Pisanec lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem oz. v tujini.

Cene posameznega turističnega aranžmaja veljajo na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi – če ni v programu drugače določeno.        
Dodatne storitve in doplačila, ki niso izrecno vključene v osnovni ceni potovanja, so v posameznem potovalnem programu navedene v rubriki »Cena ne vključuje« in jih potnik plača posebej.

Potovanja Pisanec d.o.o. lahko v programu določi več cen aranžmaja, ki so odvisne od dejanskega števila prijavljenih potnikov. 
Potnik se prijavi po nižji ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno. Če se bo za potovanje prijavilo manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili 10 dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi nastopili pogoji za morebitno zvišanje cene.


DODATNE STORITVE IN DOPLAČILA

Dodatne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, dodatni avtobusni prevozi,…) ali so za njih v programu predvidena doplačila (prijavnina, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu posebej določeno. Če so pri posameznem aranžmaju razpisane  posebne oz. dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi oz. pri poračunu, če je tako navedeno v programu). V primeru posamezne prijave za potovanje, lahko potnik prepusti agenciji, da se mu skuša poiskati  partnerja oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku ne najde sopotnik, mora potnik doplačilo za enoposteljno sobo plačati ob poračunu, ki ga prejme pred potovanjem.

Potnik posreduje željo za posebne storitve ob prijavi in jih doplača na ceno aranžmaja.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja oz. predstavniku agencije Potovanja Pisanec d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.


PLAČILO

Ob prijavi potnik plača prijavnino in akontacijo ki je določena v objavljenem potovalnem programu. Preostali znesek potnik poravna v rokih, ki so določeni v posameznem potovalnem programu oz.  najkasneje 10 dni pred začetkom potovanja, če ni v programu drugače navedeno. Pri plačilu zadnjega obroka se napravi poračun glede na dejansko število udeležencev po razpredelnici v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in se agencija ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Ob rezervaciji »po naročilu«, ki je izvedena do 30 dni pred odhodom na potovanje, naročnik vplača 70,00 € (prijavnina), ki se vračuna v ceno potovanja, v primeru odpovedi naročila, pa se ta znesek ne povrne. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje, ki se s posebno pogodbo  določijo med naročnikom in Agencijo.
Plačilo je možno z gotovino ali nakazilom na naš TRR. Plačilnih kartic ne sprejemamo.


POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA - POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, kar mora storit pisno. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima Agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal – predložil odpoved, pri čemer se prijavnina  15 Eur v katero so zajeti administrativni stroški, ne vrača, sicer pa je višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve,v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju in sicer, odstop:

od prijave do 90 dni pred odhodom ............................  5 % cene potovanja (velja za potovanja z letalom)
od prijave do 60 dni pred odhodom ............................ 10 % cene potovanja
 od 59-42 dni pred odhodom ....................................... 20 % cene potovanja
 od 41-30 dni pred odhodom ....................................... 50 % cene potovanja
 od 30-14 dni pred odhodom ....................................... 75 % cene potovanja
 od 13-08 dni pred odhodom ....................................... 85 % cene potovanja
 od 07-00 dni pred odhodom ..................................... 100 % cene potovanja

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo  pogoji organiziranja potovanja, ki jih Agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.
V primeru, da so v programu potovanja pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

Če se potnik  ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki ga sam izbere in ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti agencijo najkasneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora agenciji povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi obstajali razlogi na strani Agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA - INDIVIDUALNE POČITNICE:

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, kar mora storit pisno. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima Agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal – predložil odpoved, pri čemer se prijavnina  15 Eur v katero so zajeti administrativni stroški, ne vrača, sicer pa je višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve,v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju in sicer, odstop:

• od prijave do 90 dni pred odhodom............................10 % cene
• od 89 - 60 dni pred odhodom......................................15 % cene
• od 59 -46 dni pred odhodom.......................................30 % cene
• od 45-31 dni pred odhodom........................................50 % cene
• od 30-22 dni pred odhodom........................................75 % cene
• od 21-15 dni pred odhodom........................................85 % cene
• od 14-00 dni pred odhodom......................................100 % cene

Ker se pri individualnih počitnicah letalske vozovnice natisnejo ob potrditvi rezervacije s strani Agencije je potrebno poravnati tudi celotno vrednost  letalske vozovnice, ne glede na to kdaj je prišlo do odpovedi.

V kolikor gre za ponudbo "NON REFUNDABLE", je stranka o tem  obveščena od agencije že ob prijavi. V tem primeru so stroški odpovedi 100%, ne glede na to kdaj je prišlo do odpovedi.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo  pogoji organiziranja počitnic, ki jih Agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v ponudbi počitnic pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe drugače določeni, veljajo pogoji, določeni na ponudbi. Med počitnicami lahko potnik prekine počitnice samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve počitnic, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

V kolikor potnik med počitnicami po svoji želji spremeni hotel, dolžino počitnic,..., ki je sestavni del pogodbe z Agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med počitnicami. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo povzročil.

V primeru spremembe počitnic na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi obstajali razlogi na strani Agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.


ZAVAROVANJE  RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA/ODSTOPNINA

V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja, opisani v 1. delu Splošnih pogojev v poglavju POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA.

Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica nepričakovanega zdravstvenega stanja, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), do česar je prišlo po sklenitvi pogodbe, izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Višina premije in zavarovalni pogoji Zavarovanja odpovedi so razvidni v brošuri Evropsko turistično zavarovanje, ki jo prejmete v agenciji. Za potovalne aranžmaje znaša Odpovedni riziko 11 € za aranžmaje do 200€, 16 € za aranžmaje do 300 €, 20€ za aranžmaje do 400 €, 24€ za aranžmaje do 500 €, 35€ za aranžmaje do 750 €, 46€ za aranžmaje do 1000€, 69 za aranžmaje do 1.500€, 92€ za aranžmaje do 2.000€, 115€ za aranžmaje do 2.500€, 138€ za aranžmaje do 3.000€, 184€ za aranžmaje do 4.000€ in 230 € za aranžmaje do 5.000€.

Zavarovalno kritje oz. zavarovanje rizika odpovedi potovanja je potrebno skleniti na dan rezervacije in velja od dne sklenitve zavarovanja do dne začetka potovanja - če zavarovanje sklenete kasneje, zavarovalno kritje velja za dogodke (z izjemo nezgod, smrtnih primerov in elementarnih nesreč), ki nastopijo po 10. dnevu po sklenitvi zavarovanja.

Pri odpovedih potovanj s sklenjenim Zavarovanjem odpovedi/Odstopnino se potnika bremeni za prijavnino in zavarovalno premijo, agencija si pridružuje tudi pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Če je predmet pogodbe o potovanju tudi nakup letalske karte, Agencija poleg prej navedenih stroškov, zadrži tudi to rezervacijsko pristojbino. Agencija tudi ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi odpovednih rizikov odpove najkasneje  do 12 ur  pred pričetkom potovanja (avtobusni, letalski ali ladijski odhod).

Šteje se, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni ipd) iz razlogov, ki so na strani potnika, ne glede na to, ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik v takem primeru ne more uveljavljati nobenih povračil na podlagi vplačanega odpovednega rizika in je odgovoren za vso povzročeno škodo Agenciji. Potnik ne more uveljavljati pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika tudi v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, katere ne krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Agencija pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi. Vračilo vplačanega osnovnega aranžmaja potniku se opravi po prejemu odobritve odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice.


PRAVICA ORGANIZATORJA DO ODPOVEDI POTOVANJA

Agencija lahko delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njihovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, jih odstraniti, se jim izogniti ali jih celo preprečiti. O spremembi programa mora potnika obvestiti takoj, ko so nastopile izredne okoliščine in navesti razloge za spremembo.

Agencija lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev.
V posameznem programu je posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja.
Agencija  je dolžna potnike o tem obvestiti najmanj 7 dni pred odhodom na potovanje, oziroma najmanj 2 dni pred odhodom na enodnevni izlet. Agencija v teh primerih ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten plačani znesek.

Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih v razmerju do Agencije ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
Agencija si pridružuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče, vulkanski izbruh ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati, brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Če zaradi novo nastalih razmer ogledov ni mogoče prej določiti, se dokončni razpored ogledov določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami, urniki za oglede znamenitosti in drugimi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo programa. V teh primerih Agencija ne prevzema nikakršne odgovornosti za spremembe programa pred in med potekom potovanja.

Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.


V primeru, da Agencija odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za države kamor bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani.
V primeru, da situacija organizatorju potovanja na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem ali bližnjem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.
Agencija si pridružuje pravico do spremembe odhoda iz drugega letališča oz.povratka na drugo letališče.

Agencija lahko odpove pogodbo oz. odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Agencijo, predvsem, če se ugotovi, da je potnik sporočil napačne osebne podatke oz., če je pred potovanjem prišlo do sprememb na njegovi strani, potnik pa tega Agenciji ni sporočil.


OBVEZNOSTI POTNIKA

Potnik je dolžan poskrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, deviznim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države ter držav, skozi in v katere potuje. Če zaradi neupoštevanje le-teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da Agencija potniku ureja vizum, le-ta ne zagotavlja za uspešnost pridobitve vizuma. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta; agencija za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja in tako potnik nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceni potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača. Potnik je dolžan  spoštovati hišni red v gostinskih lokalih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja. Če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik v takšnem primeru utrpel. Potnik je dolžan upoštevati svoje obveznosti saj v nasprotnem primeru odgovarja organizatorju za povzročeno škodo. Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, pa se lahko za pomoč obrne na vodnika.
OPOZORILO: Za potovanja po Evropi velja, da mora biti osebna izkaznica ali potni list, veljaven vsaj še 90 dni po zaključenem potovanju,  za ostala potovanja, pa mora biti  potni list veljaven vsaj še 6 mesecev po zaključenem potovanju.


OBVESTILO PRED POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim prevozom, potnik prejme končno obvestilo najkasneje 7 dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejeme, se je dolžan zglasiti oz. kontaktirati Agencijo. Škodo, ki bi nastala, če bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov na prijavnem listu, nosi potnik.


KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O PREHRANI

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedenih v programih Potovanja Pisanec so označene s številom zvezdic oz. kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani Potovanja Pisanec, zato Potovanja Pisanec zanje ne odgovarja.

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah oz.po podanih ocenah na spletu, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, mesto,..balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb.


PRTLJAGA

Potnik ima pravico do prevoza do 20 kg prtljage na rednih letalskih poletih. Za vsak preseženi kilogram je potrebno doplačilo, ki ga zahteva posamezni prevoznik v skladu s svojimi predpisi. Potovanja Pisanec ne prevzema odgovornosti niti za prevoz, niti za uničenje ali izgubo prtljage, kot tudi ne za krajo prtljage ali drugih dragocenosti in dokumentov (na letalu, avtobusu, ladji, hotelih,...). Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem, skupaj s predstavnikom prevoznika, sestaviti zapisnik svoje prtljage (in predložiti vse posebne dokumente) in se ravnati po ustaljenih odredbah. Pri tem postopku lahko Agencija pomaga vendar brez kakršnekoli materialne obveznosti do potnika.


IZGUBA DOKUMENTOV

V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Agencije. Če mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.


ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/pogodbe – kar pa  ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Potovanja Pisanec ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil. V primeru, da potnik ni ustrezno zavarovan in med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, Potovanja Pisanec ne krije stroškov, ki pri tem nastanejo.


NEZGODNO ZAVAROVANJE

Potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil zavarovanec sam. Agencija ne more zavarovati potnikov, ki niso navedeni v seznamu potnikov vsaj 24 ur pred odhodom na pot. Potovanja Pisanec potnikom priporoča sklenitev zdravstvenega zavarovanja asistenco v tujini. Na željo potnika lahko Agencija zanj uredi takšno zavarovanje.


REKLAMACIJE OZ. REŠEVANJE PRITOŽB

Potnik mora o vzroku reklamacije obvestiti vodnika potovanja oz. predstavnika Agencije v času potovanja na kraju samem in neposrednega izvajalca storitev. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral storitve na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem potovanju. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik je dolžan reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Potovanja Pisanec le - te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije Potovanja Pisanec ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik pisno reklamacijo pošlje na naslov: Potovanja Pisanec d.o.o., Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Potovanja Pisanec take reklamacije ne bo obravnavala.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Potovanja Pisanec  ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do pravične odškodnine. V skladu z določbo 894. čl. Obligacijskega zakonika se najvišja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve omeji na višino vplačanega zneska. To določilo ne velja v primeru, da ima Potovanja Pisanec pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Potovanja Pisanec vse pridobljene osebne  podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
Ur.l. RS, št. 94/2007 v nad.: ZVOP-1). Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe skladno z določilom 2. odst. 10 člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe o potovanju.

Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje, da Agencija Pisanec posreduje osebne podatke pooblaščenim tretjim osebam ter daje soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje in obveščanje o ponudbi Potovanja Pisanec. V kolikor potnik ne želi, da se njegovi podatki uporabljajo za prej navedene namene, se o tem lahko izreče ob prijavi na potovanje.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Velajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.pisanec.si  od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu.

                                                                                                                                                                                  Maj, 2017

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.